top of page

Post project | Letter project

Post 
 

Op de fiets heb je tijd om alles wat je onderweg ziet in je op te nemen. Je mijmert en denkt je hoofd leeg terwijl je benen langzaam vollopen. Fietsen is niet persé een sociale bezigheid maar eerder een solistische activiteit. Als lange afstand fietser ben je een passant die voor het merendeel kortstondig op één plek verblijft. Contact leggen is moeilijk omdat je steeds van plek veranderd en overal maar even verblijft.

 

Hoe kun je in het vluchtige voorbijgaan, met aandacht op een plek zijn en een indruk achterlaten?

Deze vraag was aanleiding voor het postproject Beste lezer, / Dear reader,

 

Beste lezer,

 

We fietsen een jaar door Europa. Dat maakt passanten van ons. Als tegenhanger van kortstondige momenten zijn we dit postproject gestart waarbij we de tijd nemen om stil te staan, de omgeving in op ons op te nemen en een indruk achter te laten. Op diverse plekken laten we een handgeschreven brief met tekening van de omgeving achter met een vraag. De vraag heeft te maken met de plek waar we zijn of komt voort uit een ervaring of een gedachte die onderweg ontstaan is. Zo gaan we een relatie aan met de locatie en laten we iets achter wat mogelijk de start is van een duurzame vorm van contact. Hier vindt je een overzicht van de brieven die we hebben achtergelaten.

VOOR MEER FOTO’S KLIK OP BLOG

Dear reader,

On a bike you have time to take in everything you see along the way. You muse and empty your head as your legs slowly fill up. Cycling is not necessarily a social event but rather a solitary activity. We cycle through Europe for a year. That makes us passers-by.

 

How can you travel passingly and at the same time be mindful in one place and leave an impression? This question prompted the post project Dear reader, / Dear reader,

 

As a counterpart to ephemeral moments, we started this Letter project where we take time to stand still, take in the environment and leave an impression. In various places we leave a handwritten letter with a drawing of the environment with a question. The question has to do with where we are or arises from an experience or a thought that was formed along the way. This way we make a connection with the location and leave something behind that could be the start of a sustainable form of contact. Here you will find an overview of the letters we have left.

FOR MORE PICTURES CLICK ON BLOG

bottom of page